В сучасних умовах ведення сільського господарства порушена система удобрення сівозмін. Під урожай сільськогосподарських культур переважно вносяться дози мінеральних добрив, що фізіологічно не обґрунтовані – з перевагою азоту і системою мінерального живлення. Доза калію, яка застосовується, не завжди обґрунтована з забезпеченістю ґрунту обмінним калієм, що призводить до збіднення ґрунту на даний елемент мінерального живлення. Фосфорні добрива застосовуються переважно у рядки, як складні добрива. Відповідно до цього порушений баланс поживних речовин як під сільськогосподарськими культурами, так і у сівозміні в цілому, що призводить до зниження продуктивності і якості сільськогосподарських культур. Застосування фізіологічно кислих азотних добрив призводить до зростання кислотності ґрунту. В ґрунтах посилились процеси декальцинації і вторинного підкислення чорноземних ґрунтів через використання інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та мінеральних добрив, гербіцидів, а також зниження норми застосування органічних добрив. При тривалому застосуванні підвищених доз мінеральних добрив зростає кислотність ґрунту. Невпинне підкислення чорноземних ґрунтів обумовлено зростанням високих доз азотних добрив без дотримання систематичної меліорації ґрунту, а також нехтуванням нейтралізації фізіологічної кислотності через застосування добрив. Це призводить до зниження урожайності цукрових буряків на 4 – 5 т/га, цукристості –0,5-0,7%, а озимої пшениці – на 0,5 т/га. Майже не звертається увага на потребу рослин у кальції і магнії, дефіцит яких можна покрити, застосувавши добрива з вмістом кальцію або вапнякові меліоранти. Оптимізація фізико-хімічних показників ґрунту через зниження кислотності підвищує рухомість і доступність рослинам фосфору, азоту і калію. У ґрунті зростає вміст нітратного азоту, покращується мікробіологічний стан ґрунту. Тому, вирощування сільськогосподарських культур потребує достатнього забезпечення елементами живлення і оптимізації фізико-хімічних показників ґрунту до фізіологічно обґрунтованого рівня.

Результати досліджень

Ефективність використання калімагу у системі удобрення сільськогосподарських культур