БУФЕРНІСТЬ

За застосування калімагу на період сходів сої буферність чорнозему типового є вищою рН=6,97-7,0, тоді як без застосування добрив – 6,37. На період збирання сої у варіантах з використанням калімагу рНсольове в орному шарі становило до 7,05 і 7,02, що було на рівні з азотно-фосфатним  фоном.

КАЛІЙ

У варіантах з калімагом в орному шарі ґрунту кількість обмінного калію становила 210 мг/кг ґрунту, що перевищувало варіант без  використання добрив на 80 мг/кг, спостерігалось збільшення калію у підорному шарі ґрунту. Кількість рухомого фосфору в орному шарі ґрунту становило 130 мг/кг ґрунту, результати досліджень показали, що вміст кальцію у калімагу не зменшував рухомість фосфатів у ґрунті.

обм K 210мг/кг
рух P 130мг/кг
луж N 175мг/кг
мін N 40мг/кг

УРОЖАЙНІСТЬ

Соя відноситься до культур, які вибагливі до системи удобрення і кислотності ґрунту. В проведених нами дослідженнях урожайність сої на неудобреному фоні становить 10,2 ц/га, на фоні застосування N90P90, де фосфор був у вигляді амофосу – 10,6 ц/га, що було на рівні з неудобреним варіантом і обумовлено високою забезпеченістю ґрунту рухомим фосфором. При застосуванні нітроамофоски в дозі N90P90K90 було одержано – 11,1 ц/га бобів . У варіанті з використанням калімагу на фоні N90P90K90 урожайність сої становила 12,4 ц/га, що було на 2,2 ц/га більше порівняно з неудобреним варіантом, відповідно до фону N90P90 приріст урожаю становив 1,3 ц/га. При збільшенні дози застосування добрив до N120P120 урожайність сої на фоні амофосу склала 14,1 ц/га, а на фоні калімагу N120P120К120 – 19,6 ц/га, що перевищувало на 5,5 ц/га. Таке зростання урожаю сої обумовлено покращенням фізико-хімічних показників ґрунту, збільшення кальцію і магнію у системі живлення рослин.